>   Odťahová služba RyboHavaria Nováky,Topolčany, Partizánske, Prievidza, +421 907 314 944


Odťah osobných automobilov

Naša odťa­hovka ponúka ako jednu z hlav­ných čin­ností odťah osob­ných voz­diel do 3,5 tony.

Vyslobodzovanie vozidiel

Odťa­hová služba RyboHavaria sa snaží v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Odťah LKW vozidiel

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hovka náklad­ných vozi­diel je schopná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­kého náklad­ného vozidla .

Naše odťahové vozidlá sú motoristom k dispozícii NONSTOP. Klientom sa snažíme vyprostiť či odtiahnuť automobil v čo najkratšom čase a poskytnúť mu kvalitné asistenčné služby.
Odťahová služba RyboHavaria Nováky,Topolčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza,Nitrianske Pravno +421 907 314 944